کفسابی موزاییک

کفسابی موزاییک

کفسابی موزاییک کفسابی موزاییک جنس اصلی موزائیک ها متشکل از سیمان و ماسه می باشد که سطح مات و کدری دارند البته برای براق شدن موزاییک ها می توان موزاییک…
فهرست
برای تماس کلیک کنید